ขั้นตอนการใช้ cytotec + mifepristone

ถ้าใช้ cytotec อย่างเดียว main dose =4 เม็ด คือ 2-2 หากไม่ออก ต้องซ้ำแบบเดิมเพราะมีโอกาสไม่ออกหากใช้ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าใช้ ru486 ขนาด 200mg (มีเม็ดละ 25,50,200 mgแล้วแต่ชนิดของยา) cytotec ที่ใช้ตามปกติเราจะสอดทีละ 2 เม็ด แต่ถ้าใช้ ru 486 หรือ mifepristone 1 เม็ด ร่วมกับ misoprostol หรือ cytotec จะมีประสิทธิภาพที่สูงมาก

ไม่ควรใช้ยาเองโดยที่ไม่มีผู้แนะนำ เพราะอาจเป็นอันตรายได้ โดยทั่วไปหมอแนะนำให้ไปตรวจ ultrasound ก่อน เพื่อทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน เพราะผลของยาจะขึ้นกับอายุครรภ์ และเพื่อดูว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งถ้าใช้ยาคู่นี้จะไม่ได้ผลและอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้

และควรที่จะเตรียมพร้อมฉุกเฉินที่จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่มีผลแทรกซ้อนเช่นตกเลือด เป็นต้น แม้ว่าผลแทรกซ้อนต่างๆนี้จะพบน้อย แต่ก็อาจเป็นอันตรายได้ ต้องตระหนักไว้ด้วย

กลับหน้าแรก