ในการที่จะประเมินผลกระทบจากการตั้งครรภ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นปัจจัยหลักก็คือ “ตั้งครรภ์มาแล้วกี่สัปดาห์” ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าหลังจากเราทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน เราสามารถที่จะวางแผนอนาคตตัวเองได้ว่า เราจะยังเอาเด็กไว้หรือจะเอาเด็กออก ทุกอย่างเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับอายุครรภ์ทั้งสิ้น

หากเราวางแผนจะเอาเด็กออก จะด้วยการเข้าคลีนิคทำแท้งทั่วไปเช่นสุขุมวิท12 , โรงพยาบาลคลองตัน หรือการใช้ยากินทำแท้ง  เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

ดังนั้น หลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ การรู้อายุครรภ์จึงจำเป็น เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป

การรู้อายุครรภ์ก็เพื่อความปลอดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าการตัดสินใจหลังจากนี้จะเป็นทางเรายินดีให้การปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม เพื่อช่วยกันหาแนวทางการจัดการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

Share: